Kontakt

Třebíz najdete poblíž silnice I/7 vedoucí z Prahy směrem na Louny a Chomutov.

Autem směrem od Prahy:

Pojedete po rychlostní silnici R7, která se u Slaného změní na běžnou silnici I/7. Po dalších 10 km budete projíždět obcí Lotouš (je to jediná obec na trase) a za ní po dalších 3 kilometrech zahnete doleva do Třebíze. V Třebízi přejedete křižovatku a po dalších 100 metrech dorazíte na náves, kde nás už uvidíte.

Autem směrem od Loun a Chomutova:

Třebíz se nachází necelých 20 km od Loun. Projedete kolem odbočky na Panenský Týnec a po 6 km zahnete doprava do Třebíze. Zbývající část cesty je shodná s jízdou směrem od Prahy.

Autobusem:

Do Třebíze se můžete dopravit některým z autobusových spojů z Prahy, Slaného, Loun či Chomutova. Autobusová zastávka se nachází na kraji Třebíze, u odbočky ze silnice I/7. Hotel je od ní vzdálen přibližně 400 metrů.

Vlakem:

Nejbližší vlaková stanice, Klobuky v Čechách, se nachází necelé 4 km od Třebíze.